Forside

?

Viften blev til i 2011 hvor Lindehuset og Palleshave Bo- og Aktivitetscenter blev lagt sammen den 1. januar og den 1. september kom Bofællesskaberne Søbo, Vesterparken og Kernehuset til.

Viften består af seks forskellige botilbud og et aktivitetscenter. Der bor i alt 57 beboere i tilbuddene. Målgruppen er personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Nogle har et psykiatrisk tillægshandicap.

Funktionsniveauet for de beboere som bor i husene varierer meget. Fælles for alle er, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboers behov for støtte og hverdagen tilrettelægges derefter.

I Viften arbejder vi efter følgende værdigrundlag:

Vi ønsker at have en ligeværdig tilgang til hinanden, uanset om man er ansat, bor eller er i dagbeskæftigelse i Viften.

Som Søren Kierkegaard kunne have sagt det: Hvert enkelt menneske er unikt og har derfor krav på ligeværdighed – uanset status eller magtposition. Men det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke er tale om simpel lighed. Ligeværdighed er ikke det samme som lighed. Ligeværdighed betyder, at vi viser alle, vi møder, samme grad af respekt, nærvær og værdighed; hvorimod lighed betyder, at alle skal være lige, og det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre, når vi er unikke.

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi til enhver tid arbejde for at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte borger og arbejdsglæde for hinanden som kolleger – og med både pædagogisk udvikling og arbejdsglæde er det som med en vifte: De skal foldes helt ud og være i bevægelse for at gøre gavn.

Borgerne – at hjælpe til livskvalitet og glæde

Vi hjælper borgerne til livskvalitet og glæde. Gennem dialog får vi øje på borgernes helt særlige behov og interesser. I vores arbejde har vi fokus på, at de er medborgere på lige fod med alle andre.

Personalet – at se det store i det små

Medarbejderne formår at udvikle en særlig evne til at se det store i det små. Sammen skaber vi et fagligt udviklingsmiljø, hvor vi som kollegaer hjælper hinanden med at frigøre de ressourcer, vi har. Vi er hinandens forudsætninger for god trivsel i en uhøjtidelig og humørfyldt hverdag.

Organisationen – at skabe individuelle og kreative løsninger

Vi skaber individuelle og kreative løsninger, der beror på fællesskabets ressourcer og kompetencer. Hver afdeling har en tydelig profil med afsæt i en stærk kultur og faglig identitet. Samarbejdet – både med eksterne samarbejdspartnere og internt er baseret på dialog og involvering, så alle bedst muligt kan bidrage til opfyldelsen af vores mål.

Kontakt

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter
Hedebovej 48
5750 Ringe

tlf. 7253 0686

mail: palleshave@faaborgmidtfyn.dk